Formy psychoterapii realizowane w Poradni psychologicznej Spokój w Głowie, działającej w Warszawie

Formy psychoterapii realizowane w Poradni psychologicznej Spokój w Głowie, prosperującej na terenie Warszawy
Postaci terapii realizowane w Poradni psychologicznej Spokój w Głowie, funkcjonującej w stolicy każdorazowo dopasowane są do konkretnej osoby a także zaburzenia, z którym się ona będzie zmagać. Dlatego na tyle znaczące jest pierwsze spotkanie w trakcie jakiego wyznaczone zostaje, jak ma przebiegać praca z klientem. Psycholog zapewnia, że w poradni można znaleźć stosowną pomoc. Na przykład, leczenie nerwicy lękowej opiera się na terapii poznawczo – behawioralnej, w trakcie której pacjent ma okazję rozumieć, które procesy myślowe będą leżały u podstawy albo wzmacniają odczuwany u niego strach. Psycholog Wołomin proponuje terapię indywidualną lub na terapię grupową. Psychoterapia może zostać zastosowana oddzielnie albo w zestawieniu z środkami farmakologicznymi Poradnia psychologiczna proponuje także pomoc dla rodzin pacjentów, co sprawdza się w rozwiązywaniu konfliktów które wynikają z choroby oraz umożliwia lepsze nawiązywanie komunikacji w systemie rodzinnym.

+Reklama+

Comments are closed.